Logo
E-mail mij

Zo schrijf je betere teksten met ChatGPT

31-05-2024

De afgelopen tijd heb ik een aantal teksten moeten schrijven. Nu vind ik het fijn om zelf een tekst te schrijven, maar soms kan het wat beter. Zelf ben ik echter geen groot voorstander van volledige teksten door ChatGPT te laten schrijven. Liever gebruik ik het als een hulpmiddel dat je concrete, onderbouwde, suggesties geeft hoe je een tekst kan verbeteren.

In deze blogpost neem ik je mee hoe je een prompt kunt formuleren om bruikbare suggesties voor betere teksten te krijgen vanuit ChatGPT.

OpenAI heeft een aantal aanbevelingen gepubliceerd waarmee je betere uitkomsten uit ChatGPT kunt krijgen. Die zijn niet heel ingewikkeld. Je hebt geen ‘superprompt’ of ‘one prompt to rule them all’ nodig om een goede uitkomst te krijgen.

Het zijn eigenlijk een paar principes die je kunt toepassen. Als je die principes kent, kun je voor ieder ‘probleem’ of ‘vraagstuk’ dat je ChatGPT wilt voorleggen zelf eenvoudig een prompt structureren, waarmee je ChatGPT heel bruikbare dingen laat maken.

Je ziet mijn vertaling in vijf aanbevelingen op het plaatje hieronder. Ik gebruik deze standaard in de presentaties over AI die ik geef, en aan de hand van de voorbeelden licht ik dan iedere aanbeveling toe.

Voor het verbeteren van mijn teksten heb ik wat met deze principes zitten experimenteren, om tot een fijn werkbare uitkomst te komen. Want ik wil niet dat mijn teksten worden geschreven door ChatGPT, maar ik wil wel van de ‘taalvaardigheid’ van ChatGPT gebruik maken om de teksten te verbeteren.

Een persona beschrijven
Allereerst: definieer een persona. Schets “wie je wilt” dat ChatGPT is. In mijn geval wilde ik een speech schrijven. Dus begin ik met “Je bent een ervaren schrijver van overtuigende speeches.”.

Een opmerking tussendoor: het is van belang dat je eerst je instructies geeft, en daarna pas je tekst plakt. Als je eerst je tekst plakt, en daarna je vraag gaat stellen, komt het algoritme bij het voorspellen van het antwoord steeds eerst de hele tekst tegen, en daarna de vraag. Het is logischer dat je het algoritme eerst vertelt wat je wilt doen, en dat het dan met die context de betreffende tekst kan lezen.

Geef duidelijke instructies
Vervolgens is het van belang duidelijke instructies te geven. Ik wil namelijk geen afbreuk doen aan de boodschap die ik heb opgeschreven, maar ik wil wel dat bepaalde zinnen beter worden. Ik weet dat je technieken hebt om overtuigender te zijn, zoals opsommingen bestaande uit drie elementen te gebruiken, of zaken te herhalen.

Dus ik voeg eraan toe: “Ik heb onderstaande speech geschreven. Ik wil de inhoud onveranderd laten, maar bepaalde zinnen of constructies (bijvoorbeeld herhaling, 3x opsommen etc.) gebruiken om krachtiger over te komen.”

ChatGPT eerst laten nadenken en een theorie laten kiezen
De uitkomst van een AI als ChatGPT schijnt beter te zijn als de AI eerst de ‘kans krijgt om na te denken’. Nu kan het natuurlijk niet echt denken, maar het kan wel denkstappen opschrijven. Dus is het volgende deel precies die instructie: analyseer eerst de mogelijkheden, en ga daarna pas het echte werk uitvoeren. Het volgende deel van de prompt wordt daarmee ‘Maak eerst een analyse van de mogelijke technieken om een speech op deze manier te verbeteren.’.

Overzichtelijke tabellen
Op dit punt hebben we een persona geschetst, en een denkproces voor de AI geformuleerd. Dan is het nu natuurlijk tijd om de echte instructie te geven. Ik wil dat de AI aan de slag gaat met de technieken die het heeft gevonden, en die gaat toepassen op stukken tekst uit mijn betoog. Ik wil echter voorkomen dat de AI de hele tekst gaat herschrijven. Daarom vraag ik om een tabel, waarbij het steeds een stukje herschrijft, maar daarbij ook uitlegt waarom dit beter is. Dat doe ik op de volgende manier:

“Selecteer daarna minstens 3 van die technieken, en selecteer relevante stukken tekst uit mijn toespraak. Maak een tabel waarin je de techniek benoemt, beschrijft waarom dit beter kan, en maak een kolom met een nieuwe versie van de zin(nen).”

En na dit hele verhaal is het moment daar om de daadwerkelijke tekst die ik heb geschreven te plakken.

Voer een gesprek
Het is natuurlijk altijd maar de vraag wat echt het resultaat gaat zijn. Maar in dit geval is de tabel die werd gegenereerd heel bruikbaar. Een van de technieken die ChatGPT selecteerde om de tekst te verbeteren was het ‘verbeteren van flow’.

Omdat je als het ware ‘een gesprek voert’ met ChatGPT, kun je op basis van het eerste antwoord een vervolginstructie geven. Die hoeft helemaal niet zo uitgebreid te zijn als je eerste prompt.

Vervolgens kon ik dus simpelweg zeggen: “De techniek ‘verbeteren van flow’ bevalt me wel. Maak nog zo’n tabel, maar alleen met flow-verbeteringen’. Dit levert vervolgens nog meer concrete suggesties op hoe ik de tekst kan verbeteren.

Kortom…
In deze blogpost heb ik laten zien hoe je met een paar eenvoudige stappen een vrij uitgebreide prompt voor ChatGPT kunt schrijven, zodat deze je kan helpen met het verbeteren van een tekst.

Het is geen ‘standaard prompt’, maar door vanuit een aantal basis-aanbevelingen te werken kun je zelf een sterke prompt schrijven. Zo kun je voor iedere taak waarbij je AI wilt inzetten makkelijk en gestructureerd een eigen prompt schrijven. Dat hoeft niet alleen te zijn voor het verbeteren van teksten. ChatGPT kan enorm veel, en vooral in de rol van assistent vind ik het een enorm bruikbare tool: een assistent die jouw input kan lezen (bijvoorbeeld een tekst) en je er gestructureerd en onderbouwd feedback op kan geven, zodat je iets kunt verbeteren.

Ontdek de kracht van A.I.

Ben jij zoekend wat A.I., zoals ChatGPT, betekent voor jouw organisatie? Met mijn workshops en presentaties maak ik AI makkelijk te begrijpen en te gebruiken.

Bekijk mijn aanbod
Michel Brinkhuis
Over mij
Lees meer over mij

Over mij

Michel Brinkhuis

Ik ben Michel Brinkhuis. Al jaren hou ik me bezig met technologie, vooral met kunstmatige intelligentie, ofwel AI. Ik ben afgestudeerd op het opsporen van fraude met AI. Na ervaring op te hebben gedaan bij een groot softwarebedrijf, ben ik voor mezelf begonnen. Als ondernemer maak ik nu diensten waarbij AI een grote rol speelt. Met de kennis die ik zo opdoe, help ik daarnaast bedrijven om zelf AI te gaan gebruiken.

Ik geloof dat AI-tools zoals ChatGPT veel werk anders gaan maken. Misschien zie je dat nu nog niet, maar de mogelijkheden zijn groot. Wil je weten hoe AI jouw werk kan veranderen? Of hoe ChatGPT jou kan helpen? Ik laat het je graag zien. Met een workshop of presentatie help ik je op weg.

Stuur een bericht via mijn LinkedIn of vul het formulier onderaan de hoofdpagina in, en ik neem snel contact met je op.